Soprano Cristina Fontanelli, Sept. 29th. © 2010 Matt Dunn